Open Web Browser - Samsung Galaxy Stellar™

  1. From the home screen, select Apps.
    Pantalla de inicio, aplicaciones
  2. Select Internet.
    Pestaña Applicaciones con opción internet
isTealiumFlag=true