LG Revere® / LG Revere® 2 / LG Revere® 3 - Access Backup Assistant℠

  1. En la pantalla principal, oprime OK para seleccionar MENU.
  2. Selecciona Contacts, luego oprime OK.
  3. Selecciona Backup Assistant y oprime OK.
isTealiumFlag=true