Sonim XP8® - Rename Home Screen Folder

  1. En la pantalla de inicio, oprime una carpeta.
  2. Tap the Title bar.
  3. Enter a name then tap the Checkmark icon Ícono de la marca de verificación.
isTealiumFlag=true