Verizon Smart Family™ - Android™ - Cerrar sesión

  1. En la aplicación Smart Family para padres, tap the Settings icon Ícono Settings (esquina superior derecha).
    Ícono de panel de control con configuración
  2. Toca Log out (Salir).
    Settings with Log out
isTealiumFlag=true